Vragen?
Neem contact met ons op:

Deze website kadert in het pilootproject om de OiRA-tool bekend te maken. Een initiatief van: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Ernest Blerotstraat 1 - 1070 Brussel
https://werk.belgie.be

Contact:

Frank DEHASQUE 

Tel: +32 (0)2 233 42 28 

Mail focalpoint@werk.belgie.be